Home Wijngebieden   Info Nieuws Onze producten   Degustaties   Prijslijst Contacteer ons   Wijn bestellen  

Bonsella CommV Oudebaan, 34  9280 Lebbeke - BTW: BE  0839.838.272 - e-mail: info.bonsella@gmail.com       Algemene voorwaarden

Privacyverklaring


BONSELLA

Website disclaimer

De website van Bonsella dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie van algemene aard. De inhoud, met inbegrip van de product‐ en/of bedrijfsnamen, afbeeldingen, merken, logo’s, teksten, foto’s & andere media, data e.d. zijn beschermd door rechten en behoren toe aan Bonsella of rechthoudende derden. De inhoud van de website wordt door Bonsella zorgvuldig samengesteld, onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden of anderzijds materiële vergissingen. Dit is eveneens van toepassing voor mogelijke andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

De inhoud van de website kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bonsella geeft geen garanties omtrent de werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website alsook voor enige vorm van schade, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bonsella’s website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik voor publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonsella.

Bonsella aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.Website disclaimer